Vyšetření znamének
Centrum pro léčbu otoků
Centrum pro estetickou medicínu
Centrum pro choroby kožní a pohlavní
úvod  Úvod /

Léčba lymfedému (otoku)

Léčba lymfedému (otoku)

Je nutné si uvědomit, že lymfedém jakéhokoliv stádia a etiologie představuje konečné stádium postižení lymfatického systému. Rozvojem otoku byly již vyčerpány veškeré kompenzační mechanismy, které má organismus k dispozici. Postižení je tedy v určitém smyslu nevyléčitelné. Neznamená to, že je neléčitelné. Existují léčebné postupy, které mohou zlepšit stav postižené oblasti, zlepšit kvalitu života a zabránit mnoha dalším komplikacím. Toto musí pacienti na počátku léčby lymfedému vědět a aktivně na léčbě spolupracovat. Léčebné postupy u lymfedému vychází ze znalostí vyvolávající příčiny, mechanismů vzniku a dalšího rozvoje otoku.

 

Konzervativní léčba

Základem léčby lymfedému je konzervativní postup léčby, který zahrnuje metody fyzikální a doplňkovou medikamentózní léčbu. Takto propracovaný systém komplexní fyzikální terapie probíhá u lymfedému ve dvou etapách.
V první etapě (intenzívní léčba) je cílem redukce otoku. Probíhá manuální lymfodrenáž  denně ve specializovaných centrech, následuje přístrojová presoterapie a bandáž vrstveným elastickým obinadlem. Současně pacient 2x denně cvičí s bandáží. Fáze redukční probíhá nejméně 4 týdny, lépe 6 týdnů, ošetření se provádí min. 5x týdně.
Po stabilizaci objemu končetiny nastupuje etapa druhá (udržovací léčba). Tato etapa je u pacientů s lymfedémem dlouhodobá, resp. celoživotní. Manuální lymfodrenáž v centrech se provádí s menší frekvencí, denně by jí měl provádět zaškolený rodinný příslušník. Pedílnou součástí efektivní terapie je denní nošení kompresivní punčochy nebo návleku, udržovací cvičení a intenzívní péče o kůži postižené oblasti. Pravidelné kontroly u lymfologa jsou součástí léčby a aktivního přístupu pacienta.

 


Manuální lymfodrenáž

Základem léčby je manuální lymfodrenáž, jemná technika skládající se ze soustavy speciálních hmatů zcela odlišných od klasické masáže. Základní funkcí manuální lymfodrenáže je napodobit, popř. posílit práci fyziologického lymfatického řečiště a pomoci odvést nadbytek mízy z oblasti, kde se hromadí. Technika vychází a využívá znalosti anatomického uspořádání mízního řečiště v jednotlivých částech těla. Nácviku techniky masáže a ošetření jednotlivých oblastí těla jsou věnovány speciální kurzy.

 

Presoterapie

Přístrojová technika doplňující ruční ošetřování postižené oblasti se nazývá presoterapie. Tímto přístrojem nelze nahradit manuální lymfodrenáž, obě tyto techniky se vzájemně doplňují, některé oblasti ani přístrojově ošetřovat nelze (oblasti třísel, podpaží, záda, obličej). Vyrobeny jsou speciální návleky na končetiny (dolní i horní) a na oblast hýždí. Tyto návleky jsou konstrukčně upraveny tak, že se jednotlivé části návleku (tzv. komory) vzájemně překrývají a plní se vzduchem. Tlak v komorách dosahuje hodnot mezi 25 – 40 mm Hg a směr tlakové vlny postupuje ve směru fyziologického toku lymfy . Samostatně přístrojovou presoterapii nelze použít, resp. je kontraindikována, protože může dojít k přesunu otoku do sousedního kvadrantu těla!

 

Bandážování

Bandážování postižené oblasti je nedílnou součástí komplexní terapie lymfedému. Cílem vrstvené komprese je udržení zmenšeného objemu končetiny, dosaženého kombinací předchozích technik. Nejlépe se naučí pacient bandážovat během docházk na specializované pracoviště.
Používají se speciální elastická obinadla- krátkotažná , technika bandážování je poměrně náročná a musí jí provádět vyškolený pracovník (obrázek č. 2 - ukázka zabandážováné horní končetiny). Bandáž se ponechává na končetině celodenně a po dosažení stálého objemu končetiny je možné jí vyměnit za kompresívní punčochy nebo pažní návleky (obrázek - speciální návlek na horní končetinu).


BandážováníBandážování 2Cvičení

 Nedílnou součástí komplexní terapie je cvičení s bandáží pod dohledem rehabilitačního pracovníka, nebo po zaškolení je možné cvičit individuálně. Ke cvičení se využívají míčky, tyče či pružné gumy. Cílem cvičení je posílení a protáhnutí svalů postižené končetiny, zvýšení kloubní pohyblivosti. Význam cvičení spočívá v urychlení toku lymfy z postižené oblasti díky opakovaným svalovým kontrakcím a relaxacím, nesmí se však jednat o cvičení rychlé, dynamické, jednostranně zatěžující postiženou oblast.

 

Chirurgická léčba

Chirurgické řešení lymfedému je indikováno pouze u omezeného množství pacientů a má přesně stanovené indikace. Je vyhrazena pacientům s pokročilou elefantiázou, kde se provádí snesení zbytnělého podkoží a následně se transplantuje kůže zbavená podkožní vrstvy. Jedná se o náročný chirurgický zákrok, který neřeší podstatu onemocnění, ale jeho následky. Navíc kosmetickým efekt zákroku není příliš uspokojivý. Mikrochirurgické výkony spočívají v rekonstrukci stávajících lymfatických cév nebo se zbývající lymfatický systém napojí na venózní řečiště. Jedná se o náročný chirurgický výkon, vyžadující erudovaného specialistu, cévního chirurga. Nezbytnou podmínkou je částečně vyvinutý lymfatický systém.

 

Léky

Pouze doplňkovou léčbou lymfedému je užívání léků. V celkové terapii lymfedému se osvědčuje podávání proteáz, flavonoidů a dalších léků. O jejich užívání rozhoduje specialista pro léčbu lymfatických otoků. Často užívaná diuretika nemají v léčbě lymfedému své opodstatnění. Při komplikacích lymfedému (růže, plísňové infekce,...) je důležitá včasná léčba celkově podávanými léky s cílem zabránění recidivám onemocnění.

 

Péče o kůži


Péče o kůži je nezbytnou součástí komplexní terapie lymfedému. Spočívá v promašťování a zvláčňování kůže postižené oblasti hydratačními mléky, krémy nebo masťovými základy. Suchá kůže s drobnými, téměř neznatelnými trhlinkami a narušenou kožní bariérou může být vstupní branou infekce. Velmi pečlivě je nutné se starat o meziprstní prostory a o kožní záhyby.

Časté infekce patří do obrazu typického lymfedému. Trvalým problémem je opakující se bakteriální infekce – růže (erysipel), která daný stav ještě zhoršuje. Klinicky se manifestuje typickými prodromy (zimnice, teplota, třesavka, občas i nevolností). Po několika hodinách se daná oblast stává bolestivou, objevuje se zarudnutí a prohlubuje se otok postižené oblasti (obrázek č. 1). Včasné podání antibiotik je důležitou prevencí šíření infekce a zhoršování otoku. Plísňová postižení meziprstních prostor a nehtů (obrázek č. 2) mohou být vstupní bránou dalších infekcí. Komplikují a oddalují léčbu základního onemocnění, stejně jako další infekce bakteriální nebo virové.

Lymfatické kožní puchýřky (obrázek č. 3) a samovolné vytékání lymfy z drobných puchýřků patří k dalším komplikacím lymfedému. Jsou způsobeny enormním roztažením lymfatických cév. Mezi změny chronického charakteru patří lymfostatická verukóza (brdéčky). Vypadají jako drobné tuhé čočkovité kožní výrůstky lokalitované na prstech nebo i bércích (obrázek č. 4). Nádorové komplikace v terénu lymfedému jsou naštěstí vzácné, ale mohou se objevit. Mohou se vyskytnout v terénu dlouhotrvajícího lymfedému.

nahoru NAHORU
tisk TISK
Navigace
Nabídka
Rychlý kontakt